Ano ang dapat gawin kung may reklamo ka?

 

Malugod naming tinatanggap ang iyong mga mungkahi, papuri, at reklamo bilang isang pagkakataon upang mapabuti ang aming serbisyo.

Kung mayroon kang anumang reklamo tungkol sa serbisyo na ibinigay sa iyo, mangyaring bigyan kami ng pagkakataon upang maayos ang mga bagay sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong Awtorisadong Broker tungkol sa iyong reklamo sa unang yugto. Gagawin namin ang aming makakaya upang malutas ang iyong reklamo sa loob ng 5 na araw na pantrabaho.

Kung hindi nasolusyunan ng maayos ang iyong reklamo sa loob ng panahong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Opisyal ng Reklamo ng Community Broker Network Pty Ltd:

T: (08) 9480 8950

E: compliance@cbnet.com.au

P: PO Box 1183, WEST PERTH WA 6872.

Pakimarkahan ang sobre bilang “Notice of Complaint”.

Gagawin namin ang aming makakaya upang malutas ang iyong reklamo ng mabilis at patas, at hindi lalampas sa 30 araw mula sa pagtanggap ng tugon.

Ang Community Broker Network Pty Ltd ay isang kasapi ng Australian Financial Complaints Authority (AFCA). Kung hindi matugunan ng maayos ang iyong reklamo ng aming kumpanya, may karapatan ka na i-refer ang usapin sa AFCA. Nagbibigay ng patas at independiyenteng resolusyon ng reklamo sa serbisyong pinansyal ang AFCA na libre para sa mga kustomer. Maaring makipag-ugnayan sa AFCA sa:

W: www.afca.org.au

E: info@afca.org.au

P: 1800 931 678 (tawag na libre)

Sulatan sa: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001

Ang Community Broker Network Pty Ltd ay isang pangunahing kasapi ng NIBA at kaya’t ang mga tauhan ng Community Broker Network Pty Ltd at Awtorisadong Broker ay sumusunod sa Insurance Brokers Code of Practice.